اطلاعات درباره ما

برای سوالات خود با ما تماس بگیرید

  اطلاعات و سوالات

  سوالات متداول

  اصل بودن محصولات امکو را چگونه تشخیص بدهیم آیا از محصولات امکــو سایر شرکت ها  مشابه  سازی نمودند و بجای امکو در باز می فروشند؟

  آیا امکو در کل کشور نمایندگی دارد؟

  آیا امکو در خارج کشور هم نمایندگی دارد؟

  آیا امکو در شهر های که نمایندگی ندارد نماینده جذب می کند؟

  آیا امکو از شرکت یا افرادی که از نام امکو سوء استفاده کردند شکایت نموده ؟

  تلفن سراسری امکـــــــــو (30خط) 37496000-021